Mind Gaps 2.0

MINDGAPS3

 

Mind Gaps 2.0 - Janna Beck

& guest artists
Xavier Coenen - Momodul (meubel op maat modules)
Vera Bohnen - Kleuren op materie (sneak preview tentoonstelling januari)

6/12 tot 4/01 – 2 till 6 pm*

*open on following fridays & saturdays: 6 and 7 december, 13 and 14 december
20 and 21 december, 28 december, 4 januari & by appointment